Tjänster

Betongpumpning –  Vi utför betongpumpning med mindre betongpumpar som har en teoretisk kapacitet på upp till cirka 90 kubikmeter per timme. Till dessa kopplar vi slang eller rörledning.

Vi når både högt och långt. Vid höjder över 30 meter monteras i regel rörledning vertikalt, och därefter används slangar fram till gjutplatsen. Systemet gör att uppställningsplatsen blir mycket liten. Detta kan vara en fördel på små trånga arbetsplatser där många ska samsas om utrymmet.

Storleken på ledningen avgörs av betongkavlitén och sträckan som skall pumpas.

 

Betongsprutning –  Vi utför våtsprutning, vilket innebär att en färdigblandad betong pumpas genom en slang. Tryckluft tillsätts vid munstycket tillsammans med accelererande tillsatsmedel som gör att betongen fastnar lättare. Våtsprutning används ofta till bergförstärkning där det krävs hög kapacitet.

Det krävs generellt ingen form när sprutbetong appliceras, vid betongsprutning på exempelvis berg är berget i sig formen. Det krävs endast ett tunt skikt av sprutbetong för att åstadkomma en hög bärförmåga, detta beror då huvudsakligen på sprutbetongens goda vidhäftningen till underlaget. Man bör dock vara uppmärksam på att en tunn motgjuten betong har en begränsad beständighet. För att få en bra livslängd  krävs vanligen en skikttjocklek på minst 50 mm.

Sprutbetongen kan även armeras för att klara större laster. Fiberarmerad sprutbetong vanligt förekommande, men ibland används förtillverkat nät eller stänger. Med fibertillsats kan en mycket stark armerad förstärkning produceras i ett arbetsmoment.

Vi utför huvuddelen av all betongsprutning med tids- och arbetsbesparande sprutrobotar. Sprutbetong kan också appliceras manuellt, särskilt när små kvantiteter ska sprutas eller om platsen är svåråtkomlig, exempelvis i samband med underhållsarbete.

Utrustning – Vår maskinpark består huvudsakligen av maskiner från Putzmeister. Dessa maskiner har visat sig tillförlitliga i den påfrestande miljö de används i. Maskiner och utrustning underhålls och testas regelbundet. Vi tillverkar och tillhandahåller specialutrustning som krävs för vissa typer av jobb, t.ex. undervattensgjutning, injektering, undergjutning av tak, pelargjutning mm. 

%

Vår kompetens

%

Nöjda kunder

%

Lyckade projekt

Betongkonsult i Väst AB - vi kan betong