OM BETONGKONSULT I VÄST AB

Bakgrund

Företaget grundades 2005. Från start till dags dato har vår vision varit att lösa problem för våra kunder och hantera komplexa uppdrag. Vi pumpar och sprutar betong där våra kunder behöver den.

Betongkonsult i Väst är medlemmar i Svenskt Näringsliv, Svensk Betong, Maskinentreprenörerna samt Företagarna. Företaget har tillämpliga kollektivavtal. Vi använder oss av id06.

 

Kvalitetspolicy

  • Vi skall bemöta samtliga kunder på ett positivt sätt
  • Vi skall skapa förtroende och förmedla hög kompetens
  • Vi skall leverera rätt tjänst och utrustning i rätt tid till rätt pris

Hälsa och arbetsmiljö

Samtliga medarbetare i företaget erbjuds hälsoundersökning en gång per år och vi tillämpar aktiv friskvård. Till våra maskiner använder vi miljöanpassade oljor samt Ecopar miljöbränsle som drastiskt minskar hälsoriskerna och miljöpåverkan. I vår verkstad samlas begagnade oljor och filter upp, därefter lämnas det för destruktion. Batterier och annat miljöfarligt avfall sorteras och lämnas in till miljöstationer.

Original Concrete Solutions sedan 2005 - Betongkonsult i Göteborg med omnejd

Miljöpolicy

En god miljö är en förutsättning för god hälsa! Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och med ständiga förbättringar. Betongkonsult i Väst AB ska ta vår del av miljöansvaret och låta detta vara en naturlig del i all vår verksamhet genom att exempelvis:

  • Arbeta för att förebygga och minska utsläppen av klimat- och miljöskadliga ämnen till luft, mark och vatten.
  • Utbilda och motivera våra medarbetare till att bidra till vårt miljöarbete.
  • Delta i miljöinitiativ från industri och samhälle samt kommunicera vårt miljöarbete till alla i vår omgivning.