N

Vi kan betong!

Kontakta oss! Vi har hög kompetens och smarta lösningar som gör att vi ofta löser problem åt våra kunder.

R

Betongsprutning

Med hjälp av tryckluft slungar vi betongmassan med hög hastighet mot önskad yta och skapar på så sätt en mycket homogen och stark betongförstärkning.

Betongpumpning

Vi kommer åt det som andra inte når. Det spelar nästan ingen roll hur långt det är till gjutobjektet, vi löser det tack vare vår omfattande erfarenhet av betongpumpning! Hör av dig till oss vilken typ av gjutning det än gäller.

Betongkonsult i Väst AB