N

Vi kan lösa det mesta!

Vi har hög kompetens, rätt utrustning och smarta lösningar som gör att vi kan lösa de flesta problem åt våra kunder. Vid behov tillverkar vi utrustning själva.

R

Betongpumpning

Vi kommer åt det som andra inte når. Det spelar nästan ingen roll hur långt det är till gjutobjektet, vi löser det med vår personal och utrustning! Med upp till 110 bars betongtryck kan vi pumpa de flesta sorters betong, även de med mycket lågt VCT.

Sprutbetong

Våtsprutning – innebär att en färdigblandad betong pumpas genom en slang. Tryckluft tillsätts vid munstycket tillsammans med accelererande tillsatsmedel som gör att betongen fastnar lättare. Våtsprutning används ofta för bergförstärkning där det krävs hög kapacitet. Med fibertillsats kan en mycket stark armerad förstärkning produceras i ett arbetsmoment.

Betongkonsult i Väst AB