OM BETONGKONSULT I VÄST AB

Bakgrund

2005 startade Mats Björklund pumpverksamheten. Han byggde upp ett seriöst och framgångsrikt företag tack vare sina erfarenheter och kunskaper. Verksamheten har vuxit från ett enmannaföretag till ett företag som i nuläget sysselsätter 9 personer. Betongkonsult kan med sin specialkompetens och utrustning ta sig an de tuffa jobben som andra inte klarar av.

Kvalitetspolicy
Vi skall:

  • Bemöta samtliga kunder på ett positivt sätt
  • Skapa förtroende och förmedla hög kompetens
  • Leverera rätt tjänst och utrustning i rätt tid till rätt pris

Hälsa
Samtliga medarbetare i företaget erbjuds hälsoundersökning en gång per år och vi tillämpar aktiv friskvård. Till våra maskiner använder vi miljöanpassade oljor samt Ecopar miljöbränsle som drastiskt minskar hälsoriskerna och miljöpåverkan. I vår verkstad samlas begagnade oljor och filter upp, därefter lämnas det för destruktion. Batterier och annat miljöfarligt avfall sorteras och lämnas in till miljöstationer.

Miljöpolicy
En god miljö är en förutsättning för god hälsa! Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och med ständiga förbättringar. I Betongkonsult i Väst AB ska vi ta vår del av miljöansvaret och låta detta vara en naturlig del i all vår verksamhet genom att:

  • Arbeta för att förebygga och minska utsläppen av klimat- och miljöskadliga ämnen till luft, mark och vatten.
  • Utbilda och motivera våra medarbetare till att bidra till vårt miljöarbete.
  • Delta i miljöinitiativ från industri och samhälle samt kommunicera vårt miljöarbete till alla i vår omgivning.